Görme Engelliler



Derslik Sayısı: 20
Öğretmen Sayısı: 60
Öğrenci Sayısı: 1072